Reklamačný list

 

Reklamujúci:

Meno:…………………………………………………………………………………………………….

Adresa:…………………………………………………………………………………………………….

Telefón:……………………………………………………………………………………………………

Email:………………………………………………………………………………………………………

 

Dodávateľ: KOVMIG s.r.o., Potočná 6927/15, 08006 Prešov

 

Číslo faktúry: ……………………………..

Dátum predaja:…………………………………………..

Číslo objednávky: ………………………………………….

Názov reklamovaného tovaru:……………………………………………………………………

 

Popis chyby (poruchy):

………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………….

 

Obsah balenia pri predaní tovaru:

………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………….

 

Upozornenie: Tovar k reklamácii odovzdávajte vždy kompletný vrátane príslušenstva, predídete tak predĺženiu doby reklamácie.

 

Preferovaný spôsob vybavenia reklamácie:

oprava  /  výmena   (nehodiace sa vyškrtnite)

 

KOVMiG s.r.o
Adresa: Potočná 15, Prešov 080 06
IČO: 53124456 DIČ: 2121290875
T: +421 915 622 960 M: kovmig@kovmig.sk

Reklamačný list vo formáte PDF

Kliknutím na tlačítko si stiahnete reklamačný list. Vyplnený nám ho zašlite emailom na reklamacie@procity.sk.